• Изцяло Онлайн
 • Регистрацията отнема минути
 • По ваша банкова сметка
 • Във всеки офис на Easy Pay
Как получавам кредита?
За да получиш кредита:
 • Трябва да попълниш онлайн заявка за кредит на www.smilecredit.bg. Тя съдържа информация за теб, за доходите ти, както и за начина, по който желаеш да получиш кредита.
 • Трябва да посочиш личният си мобилен номер и адрес на електронна поща. Това е важно, тъй като за да разгледаме твоята заявка ще бъде небходимо да потвърдиш мобилния си номер и адреса на електронната си поща.
 • Ако вече си регистриран потребител можеш да вземеш кредит от личния си профил .
 • Предсрочно или на датата на падежа
 • В рамките на работния ден
 • По наша банкова сметка
 • Във всеки офис на Easy Pay
Как връщам кредита?
За да върнеш кредита:
 • Трябва да си избереш един възможните начини за погасяване – във всеки офис на Easy Pay или чрез банков превод.
 • Чрез офис на Easy Pay – във всеки офис на Easy Pay, можеш да внесеш в брой сумата на кредита ведно с дължимите лихви. Трябва да посочиш трите си имена, ЕГН и клиентския номер (КИН) на дружеството – 8292592151.
 • Избери офис

 • Чрез банков превод – във всеки клон на банка, можеш да попълниш вносна бележка когато внасяш сумата в брой или преводно нареждане, когато превеждаш сумата от банковата си сметка.
 • В полето IBAN на получателя трябва да посочиш нашата сметка в съответната банка.
 • В полето Получател трябва да посочиш АЙ ТИ ЕФ ГРУП АД.
 • В полето Основание трябва да посочиш трите си имена и ЕГН.
 • В полето Сума трябва да посочиш сумата на кредита ведно с дължимите лихви.
 • Вносна бележка – Пример
 • Платежно нареждане – Пример

 • Избери сметка
  Принтирай банковите сметки
  Райфайзенбанк (България) ЕАД
  IBAN - BG89 RZBB 9155 1002 9169 72
  Юробанк България АД
  IBAN - BG97 BPBI 7942 1019 1592 01
  УниКредит Булбанк АД
  IBAN - BG84 UNCR 7000 1520 7635 88
  Централна кооперативна банка АД
  IBAN - BG56 CECB 9790 10D8 9842 00
  Банка ДСК ЕАД
  IBAN - BG02 STSA 9300 0020 7584 42
  Обединена българска банка АД
  IBAN - BG91 UBBS 8002 1094 8017 30
  Първа инвестиционна банка АД
  IBAN - BG43 FINV 9150 1015 9767 70
  Банка Пиреос България АД
  IBAN - BG84 PIRB 9170 1604 2579 21
  Обединена българска банка АД (ГК)
  IBAN - BG33 UBBS 8002 1037 8907 40
350
сума / лева
30
период / дни
Сума:
Период:
ГПР:
Сума за връщане:
Дата на връщане:

Вход със съществуващ профил