Нашите продукти

  • Smile Credit отпуска бързи онлайн кредити на клиентите си до 1 500 лв. за срок до 12 месеца. Максималният ГПР по предоставяните от нас заеми е 49,68%.
  • Попълнете нашата онлайн форма с 3 кратки и ясни стъпки.
  • Избирате удобен за Вас продукт - Кредит до заплата или Кредит на вноски.
  • При кандидатстване не се изискват документи и поръчители.
  • След одобрение, според Общите ни условия, следва да предоставите обезпечение по кредита до размера на главницата, като представите банкова гаранция или осигурите двама поръчители по кредита.
  • Сумата на одобрените заеми се изплаща във всеки офис на Изипей или по банкова сметка.
Бърз кредит на вноски

Бърз кредит на вноски

до 1500 лева
до 12 месеца без поръчител