Нашите продукти

  • Smile Credit отпуска онлайн кредити на клиентите си до 1 500 лв. за срок до 12 месеца. Максималният ГПР по предоставяните от нас заеми е 49,68%.
  • Попълнете нашата онлайн форма с 3 кратки и ясни стъпки.
  • При кандидатстване не се изискват документи и поръчители.
  • След одобрение, според Общите ни условия, следва да предоставите обезпечение по кредита до размера на главницата, като представите банкова гаранция или осигурите двама поръчители по кредита.
  • Сумата на одобрените заеми се изплаща във всеки офис на Изипей или по банкова сметка.
Кредит на вноски

Кредит на вноски

до 1500 лева
до 12 месеца без поръчител