Бърз онлайн кредит с одобрение до 20 минути

Smile Credit

Как получавам кредита?

Изцяло Онлайн
Регистрацията отнема минути
По ваша банкова сметка
Във всеки офис на Изипей

Продукти
Smile Credit

Как връщам кредита?

Предсрочно или на датата на падежа
В рамките на работния ден
По наша банкова сметка
Във всеки офис на Изипей

Банкови сметки

Искаш да удължиш или рефинансираш своя кредит?

Smile Credit

Внасяш лихвата, а главницата разсрочваш

За да удължиш периода на своя кредит е необходимо да внесеш лихвата и неустойката за твоя кредит по една от нашите банкови сметки или на каса на Изипей.

Научи повече

Внасяш лихвата и част от главницата, а остатъка разсрочваш

За да удължиш периода на своя кредит с по-малка главница, е необходимо да внесеш лихвата и неустойката за твоя кредит и част от главницата, съобразена с текущите главници на компанията по една от нашите банкови сметки или на каса на Изипей.

Научи повече

Получаваш допълнително финансиране на твоя кредит

За да рефинансираш твоя кредит Научи повече

Финансов пример за кредит от
Smilecredit.bg

Кредит от 600 лв. за срок от 3 месеца

Лихвата за посочения период е в размер на 41,46 лева. Общата сума за връщане е 641,46 лева, а годишният процент на разходите (ГПР) за финансовия пример – 49,65%. Минимален срок на погасяване 90 дни. Максимален срок на погасяване 360 дни.

Съгласно българското законодателство, може да върнете кредита предсрочно, като ще Ви бъдат приспаднати и няма да дължите пропорционална част от начислените лихви и такси. Максимален ГПР - 49,68%. При нас няма скрити такси – не начисляваме такса за кандидатстване, нито такси за паричните преводи.

Клиентите одобрени за кредит от Smilecredit.bg се задължават според Общите условия да предоставят обезпечение по кредита до размера на главницата, като представят банкова гаранция или осигурят двама поръчители по кредита.

При непредоставяне на обезпечение по кредита се начисляват неустойки.

Клиентите, избрали опцията за удължаване периода на кредита, също се задължават да предоставят обезпечение по кредита до размера на главницата. При непредоставяне на обезпечение по кредита се начисляват неустойки.

От какъв кредит имаш нужда?

  • Ние ще ти отпуснем кредит до минути, изцяло онлайн.
  • Попълни заявка с бързи и лесни стъпки.
  • Получаваш кредита във всеки офис на Изипей или в банкова сметка.
Бърз кредит на вноски

Бърз кредит на вноски

до 1500 лева
до 12 месеца без поръчител

Вземи сега