Правила за конфиденциалност

ИНФОРМАЦИЯ

При ползване на Уеб-сайта www.smilecredit.bg може да бъдете помолени да въведете определена информация и/или данни. Те ще бъдат ползвани само и единствено за целите, за които ви е поискана и/или в съответствие с настоящите правила за конфиденциалност и/или в съответствие с договорите и Общите условия за предоставяна от нас услуга.

Информацията (включително личната информация), която вие ни предоставяте чрез нашия Уеб-сайт www.smilecredit.bg, се събира и обработва от нас и нашите доставчици на услуги в офисите ни на територията на Република България. Затова, свързвайки се с нашия Уеб-сайт и общувайки с нас по електронен път, вие приемате и се съгласявате с нашите правила за конфиденциалност и този начин за събиране и обработване на личната ви или друга информация.

СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

“АЙ ТИ ЕФ ГРУП” АД, в качеството си на собственик на Уеб сайта www.smilecredit.bg, има правото да събира информация за своите клиенти и/или потребители. Данните и/или информацията се събира, когато клиентите/потребителите я предоставят при подаване на заявка за кандидатстване за кредит и/или сключване на договор за кредит и/или по друг начин, когато клиентът/потребителят извършва незадължителна и доброволна регистрация на Уеб-сайта www.smilecredit.bg. „АЙ ТИ ЕФ ГРУП” АД има правото да проследява чрез наблюдение посещенията в Уеб-сайта www.smilecredit.bg. Получените данни и информация се ползват за целите на предоставяните от нас услуги, както и с цел подобряване, допълване и развитие функционалността на Уеб-сайта.

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ НА ТРЕТИ ЛИЦА

„АЙ ТИ ЕФ ГРУП” АД няма да предава или прехвърля на трети лица предоставената от клиенти/потребители лична информация без тяхно съгласие, с изключение на случаите посочени по-долу и/или с изключение на случаите, за които съответният клиент/потребител се е съгласил чрез сключване на договор с нас и/или приемане на общите условия за предоставяна от нас услуга.

Като изключение от горепосоченото правило „АЙ ТИ ЕФ ГРУП” АД има правото да разкрива лична или друга информация за своите клиенти/потребители, ако това се изисква съгласно закона, съдебен акт, акт на държавен или общински орган, когато това е необходимо във връзка със съдебен спор, досъдебно производство, съдебно преследване, или в специални случаи, когато са налице основателни причини, че разкриването на тази информация е необходимо или препоръчително, включително, но без да се ограничава до следните ситуации: съставяне, изпълнение или налагане спазването на договори с клиенти, доставчици на услуги и други; при защита правата или собствеността на „АЙ ТИ ЕФ ГРУП” АД и/или негови служители и представители; при идентифициране, установяване на контакт с, или завеждане на съдебно дело срещу лице, нарушило договорните правоотношения с нас, или причинило вреда на дружеството. “АЙ ТИ ЕФ ГРУП” АД може да разкрива или да получава достъп до всякаква информация и данни, когато е убедено, че законът го изисква, а също за административни и други цели свързани с дейността на дружеството.

„БИСКВИТКИ” („COOKIES”)

С настоящото клиентите/потребителите се считат за уведомени, че информация и данни могат да бъдат събирани автоматично чрез „бисквитки” ("cookies"). „Бисквитки” са малки текстови файлове, които всеки уебсайт може да използва, за да разпознае повтарящи се потребители. Чрез тях може да наблюдаваме различни видове поведение и да събираме обобщени данни, за да подобряваме Уеб-сайта и предоставяните чрез него услуги. „Бисквитките” не се свързват с операционната система на клиента/потребителя и не нарушават неговите файлове. Ако не желаете да се събира информация за Вашите действия, в повечето браузъри има лесна процедура за отказване или приемане на тази функция.

От какъв кредит имаш нужда?

  • Ние ще ти отпуснем кредит до минути, изцяло онлайн, в рамките на работното време на дружеството.
  • Попълни заявка с бързи и лесни стъпки.
  • Получаваш кредита във всеки офис на Изипей или в банкова сметка.
Бърз кредит на вноски

Бърз кредит на вноски

до 5000 лева
до 24 месеца без поръчител

Вземи сега