Банкови сметки | SmileCredit

Банковите сметки на АЙ ТИ ЕФ ГРУП АД са:

 • Райфайзенбанк (България) ЕАД - IBAN: BG89RZBB91551002916972
 • Юробанк България АД - IBAN: BG97BPBI79421019159201
 • УниКредит Булбанк АД - IBAN: BG84UNCR70001520763588
 • Централна кооперативна банка АД - IBAN: BG56CECB979010D8984200
 • Банка ДСК ЕАД - IBAN: BG02STSA93000020758442
 • Обединена българска банка АД - IBAN: BG91UBBS80021094801730
 • Първа инвестиционна банка АД - IBAN: BG43FINV91501015976770
 • Обединена българска банка АД - IBAN: BG33UBBS80021037890740

Вноските по кредита си може да заплатиш и на касите на Изипей, като за получател посочиш клиентския идентификационен номер (КИН) на АЙ ТИ ЕФ ГРУП АД - 8292592151.

От какъв кредит имаш нужда?

 • Ние ще ти отпуснем кредит до минути, изцяло онлайн.
 • Попълни заявка с бързи и лесни стъпки.
 • Получаваш кредита във всеки офис на Изипей или в банкова сметка.
Бърз кредит на вноски

Бърз кредит на вноски

до 1500 лева
до 12 месеца без поръчител

Вземи сега